КОД: DENТ01

РАЗМЕРИ: 50/60

ТЕХНИКА: смесена техника

Неналична

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT02

РАЗМЕРИ: 50/60

ТЕХНИКА: смесена техника

ЦЕНА: € 400.00

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT03

РАЗМЕРИ: 40/60

ТЕХНИКА: смесена техника/платно

ЦЕНА: € 300.00

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT04

РАЗМЕРИ: 50/60

ТЕХНИКА: смесена техника/платно

ЦЕНА: € 400.00

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT05

РАЗМЕРИ: 50/61

ТЕХНИКА: смесена техника/платно

Неналична

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT06

РАЗМЕРИ: 50/60

ТЕХНИКА: смесена техника/платно

Неналична

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT07

РАЗМЕРИ: 18/24

ТЕХНИКА: масло/платно

ЦЕНА: € 100.00

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT08

РАЗМЕРИ: 60/50

ТЕХНИКА: масло/платно

ЦЕНА: € 400.00

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT09

РАЗМЕРИ: 24/18

ТЕХНИКА: масло/платно

Неналична

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT10

РАЗМЕРИ: 24/18

ТЕХНИКА: акрил/платно

Неналична

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT11

РАЗМЕРИ: 60/50

ТЕХНИКА: смесена техника/платно

ЦЕНА: € 350.00

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT12

РАЗМЕРИ: 100/80

ТЕХНИКА: смесена техника/платно

ЦЕНА: € 450.00

УВЕЛИЧИ

КОД: DENT13

РАЗМЕРИ: 18/24

ТЕХНИКА: масло/платно

Неналична

УВЕЛИЧИ

X